image
เช่า
฿350,000
pin วงเวียนใหญ่ เจริญนคร
view 12
area พื้นที่ : 410.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 51-99
image
เช่า
฿380,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 32
area พื้นที่ : 154.59 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 21-50
image
เช่า
฿175,000
area พื้นที่ : 115.95 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 21-50
image
เช่า
฿180,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 97.75 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿130,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 127.40 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 5-10
image
เช่า
฿90,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 10
area พื้นที่ : 94.20 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿210,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 10
area พื้นที่ : 161.58 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 11-20
image
เช่า
Penthouse
฿350,000
area พื้นที่ : 376.80 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 21-50
image
เช่า
฿150,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 12
area พื้นที่ : 126.82 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿120,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 13
area พื้นที่ : 101.74 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 5-10
image
เช่า
Duplex
฿190,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 13
area พื้นที่ : 303.64 ตร.ม.
room 4
bathroom 4
floor 21-50
image
เช่า
฿110,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 17
area พื้นที่ : 80.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 1-4
image
เช่า
฿100,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 16
area พื้นที่ : 126.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 5-10
image
เช่า
฿140,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 13
area พื้นที่ : 126.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 21-50
image
เช่า
฿130,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 48
area พื้นที่ : 101.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50
image
เช่า
฿180,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 42
area พื้นที่ : 123.29 ตร.ม.
room 3
bathroom 4
floor 21-50
image
เช่า
฿280,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 29
area พื้นที่ : 161.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 5-10
image
เช่า
฿120,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 60
area พื้นที่ : 95.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 5-10
image
เช่า
฿74,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 13
area พื้นที่ : 69.69 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿150,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 18
area พื้นที่ : 117.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 11-20
image
เช่า
฿500,000
pin พระราม 3 สาธุประดิษฐ์
view 30
area พื้นที่ : 995.00 ตร.ม.
room 7
bathroom มากกว่า 5
floor 1-4
image
เช่า
Penthouse
฿270,000
pin พระราม 3 สาธุประดิษฐ์
view 11
area พื้นที่ : 541.00 ตร.ม.
room 4
bathroom 5
floor 21-50
image
เช่า
฿230,000
pin พระราม 3 สาธุประดิษฐ์
view 22
area พื้นที่ : 453.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 4
floor 1-4
image
เช่า
฿270,000
pin พระราม 3 สาธุประดิษฐ์
view 36
area พื้นที่ : 542.00 ตร.ม.
room 4
bathroom 5
floor 1-4
image
เช่า
฿160,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 92
area พื้นที่ : 118.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 11-20
image
เช่า
฿165,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 68
area พื้นที่ : 96.40 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 5-10
image
เช่า
฿320,000
area พื้นที่ : 137.84 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 11-20
image
เช่า
฿105,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 40
area พื้นที่ : 107.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿350,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 44
area พื้นที่ : 252.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 4
floor 21-50
image
เช่า
฿80,000
pin สาทร นราธิวาส
view 43
area พื้นที่ : 87.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿45,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 37
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1-4
image
เช่า
฿199,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 80
area พื้นที่ : 201.80 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 21-50
image
เช่า
฿150,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 79
area พื้นที่ : 136.71 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 5-10
image
เช่า
฿110,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 61
area พื้นที่ : 83.06 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50
image
เช่า
฿70,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 184
area พื้นที่ : 54.48 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
Duplex
฿110,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 123
area พื้นที่ : 96.14 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿90,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 327
area พื้นที่ : 83.50 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 11-20
image
เช่า
฿110,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 259
area พื้นที่ : 95.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 11-20
image
เช่า
฿230,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 149
area พื้นที่ : 225.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 4
floor 11-20
image
เช่า
฿150,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 105
area พื้นที่ : 145.51 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 5-10
image
เช่า
฿100,000
area พื้นที่ : 134.33 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 5-10
image
เช่า
Duplex
฿120,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 146
area พื้นที่ : 103.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50
image
เช่า
Duplex
฿200,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 134
area พื้นที่ : 160.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿150,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 146
area พื้นที่ : 127.40 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 5-10
image
เช่า
฿90,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 81
area พื้นที่ : 73.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50
image
เช่า
฿70,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 152
area พื้นที่ : 53.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿55,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 128
area พื้นที่ : 55.10 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿280,000
area พื้นที่ : 370.00 ตร.ม.
room 4
bathroom 5
floor 40