วิทยุ ชิดลม หลังสวน เพลินจิต ร่วมฤดี สารสิน ราชดำริ ลุมพินี

image
ขาย
฿40,900,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 203
area พื้นที่ : 117.50 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 1-4
image
ขาย
฿210,000,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 9
area พื้นที่ : 240.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 4
floor 21-50
image
เช่า
฿380,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 32
area พื้นที่ : 154.59 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 21-50
image
ขาย
฿49,000,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 108
area พื้นที่ : 85.11 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
ขาย
฿116,000,000
area พื้นที่ : 167.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 21-50
image
ขาย
฿20,800,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 66
area พื้นที่ : 57.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
ขาย
฿570,000,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 152
area พื้นที่ : 453.49 ตร.ม.
room 4
bathroom 5
floor 21-50
image
ขาย
฿48,000,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 1
area พื้นที่ : 126.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
ขาย
฿21,900,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 10
area พื้นที่ : 70.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
ขาย
฿64,000,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 31
area พื้นที่ : 209.00 ตร.ม.
room 4
bathroom 4
floor 21-50
image
เช่า
฿110,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 17
area พื้นที่ : 80.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 1-4
image
ขาย
฿20,200,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 10
area พื้นที่ : 67.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 1-4
image
เช่า
฿130,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 48
area พื้นที่ : 101.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50
image
เช่า
฿180,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 42
area พื้นที่ : 123.29 ตร.ม.
room 3
bathroom 4
floor 21-50
image
เช่า
฿280,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 29
area พื้นที่ : 161.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 5-10
image
ขาย
฿39,700,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 14
area พื้นที่ : 161.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 5-10
image
ขาย
฿57,000,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 19
area พื้นที่ : 251.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 11-20
image
ขาย
฿29,000,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 12
area พื้นที่ : 123.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 5-10
image
เช่า
฿120,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 60
area พื้นที่ : 95.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 5-10
image
ขาย
฿25,000,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 19
area พื้นที่ : 78.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
ขาย
฿21,900,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 17
area พื้นที่ : 74.01 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 1-4
image
ขาย
฿182,000,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 24
area พื้นที่ : 240.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 4
floor 11-20
image
เช่า
฿160,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 92
area พื้นที่ : 118.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 11-20
image
เช่า
฿165,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 68
area พื้นที่ : 96.40 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 5-10
image
เช่า
฿105,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 40
area พื้นที่ : 107.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
ขาย
฿84,600,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 33
area พื้นที่ : 156.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 5-10
image
ขาย
฿43,000,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 49
area พื้นที่ : 108.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 5-10
image
ขาย
฿11,500,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 22
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
ขาย
฿19,800,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 80
area พื้นที่ : 57.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
ขาย
฿120,000,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 40
area พื้นที่ : 154.59 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 21-50
image
ขาย
฿31,000,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 49
area พื้นที่ : 126.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 1-4
image
ขาย
฿32,000,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 85
area พื้นที่ : 78.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50
image
ขาย
฿141,000,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 100
area พื้นที่ : 303.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 4
floor 21-50
image
ขาย
฿86,000,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 112
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 5
floor 3
image
เช่า
฿45,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 37
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1-4
image
ขาย
฿51,500,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 103
area พื้นที่ : 128.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
ขาย
฿99,000,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 53
area พื้นที่ : 225.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 4
floor 21-50
image
ขาย
฿24,500,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 87
area พื้นที่ : 69.52 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿70,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 184
area พื้นที่ : 54.48 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
ขาย
฿80,000,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 91
area พื้นที่ : 287.00 ตร.ม.
room 4
bathroom 5
floor 1-4
image
ขาย
฿110,000,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 120
area พื้นที่ : 162.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 21-50
image
ขาย
฿36,500,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 118
area พื้นที่ : 88.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50
image
ขาย
฿30,000,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 76
area พื้นที่ : 120.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 5-10
image
ขาย
฿41,500,000
area พื้นที่ : 100.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 21-50
image
ขาย
฿110,000,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 84
area พื้นที่ : 132.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 5-10
image
ขาย
฿118,000,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 77
area พื้นที่ : 132.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 11-20