image
ขาย
฿36,000,000
pin เลียบทางด่วนรามอินทรา
view 3
area พื้นที่ : 70.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 3
image
เช่า
฿170,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 237.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 2
image
ขาย
฿70,000,000
area พื้นที่ : 80.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 4
image
ขาย
฿79,000,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 43
area พื้นที่ : 187.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 2
image
เช่า
฿200,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 10
area พื้นที่ : 76.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 4
floor 3
image
ขาย
฿36,000,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 6
area พื้นที่ : 76.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 4
floor 3
image
ขาย
฿24,000,000
area พื้นที่ : 40.70 ตร.ว.
room 4
bathroom 4
floor 3
image
เช่า
฿360,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 19
area พื้นที่ : 90.10 ตร.ว.
room 5
bathroom มากกว่า 5
floor 3
image
ขาย
฿70,000,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 19
area พื้นที่ : 90.10 ตร.ว.
room 5
bathroom มากกว่า 5
floor 3
image
ขาย
฿38,500,000
pin หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
view 26
area พื้นที่ : 110.00 ตร.ว.
room 2
bathroom 3
floor 2
image
ขาย
฿210,000,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 22
area พื้นที่ : 123.00 ตร.ว.
room 5
bathroom มากกว่า 5
floor 3
image
เช่า
฿640,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 9
area พื้นที่ : 73.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 3
image
ขาย
฿45,900,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 10
area พื้นที่ : 93.70 ตร.ว.
room 4
bathroom 4
floor 3
image
ขาย
฿56,500,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 25
area พื้นที่ : 140.70 ตร.ว.
room 5
bathroom มากกว่า 5
floor 2
image
ขาย
฿90,000,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 24
area พื้นที่ : 98.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 3
image
ขาย
฿45,000,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 32
area พื้นที่ : 102.10 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 3
image
ขาย
฿97,000,000
pin สำโรง สมุทรปราการ
view 8
area พื้นที่ : 470.00 ตร.ว.
room 4
bathroom มากกว่า 5
floor 2
image
ขาย
฿81,000,000
pin พระราม 3 สาธุประดิษฐ์
view 15
area พื้นที่ : 88.10 ตร.ว.
room 5
bathroom 5
floor 3
image
ขาย