image
ขาย
฿40,900,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 204
area พื้นที่ : 117.50 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 1-4
image
ขาย
฿27,500,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 94.20 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
ขาย
฿36,000,000
pin นวมินทร์ รามอินทรา
view 3
area พื้นที่ : 70.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 3
image
เช่า
฿350,000
pin วงเวียนใหญ่ เจริญนคร
view 14
area พื้นที่ : 410.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 51-99
image
ขาย
฿19,000,000
area พื้นที่ : 120.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50
image
ขาย
฿210,000,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 10
area พื้นที่ : 240.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 4
floor 21-50
image
ขาย
Penthouse
฿146,210,000
pin วงเวียนใหญ่ เจริญนคร
view 10
area พื้นที่ : 709.78 ตร.ม.
room 5
bathroom 5
floor 21-50
image
ขาย
Penthouse
฿116,670,000
pin วงเวียนใหญ่ เจริญนคร
view 12
area พื้นที่ : 537.85 ตร.ม.
room 4
bathroom 4
floor 21-50
image
ขาย
Penthouse
฿103,100,000
pin วงเวียนใหญ่ เจริญนคร
view 12
area พื้นที่ : 500.97 ตร.ม.
room 4
bathroom 4
floor 21-50
image
เช่า
฿380,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 32
area พื้นที่ : 154.59 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 21-50
image
ขาย
฿49,000,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 108
area พื้นที่ : 85.11 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
ขาย
฿116,000,000
area พื้นที่ : 167.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 21-50
image
ขาย
฿20,800,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 66
area พื้นที่ : 57.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿175,000
area พื้นที่ : 115.95 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 21-50
image
เช่า
฿170,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 7
area พื้นที่ : 237.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 2
image
เช่า
฿180,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : 97.75 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿130,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 127.40 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 5-10
image
ขาย
฿31,900,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 92.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
ขาย
฿70,000,000
area พื้นที่ : 80.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 4
image
ขาย
฿570,000,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 152
area พื้นที่ : 453.49 ตร.ม.
room 4
bathroom 5
floor 21-50
image
ขาย
฿24,000,000
area พื้นที่ : 79.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿90,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 12
area พื้นที่ : 94.20 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
ขาย
฿38,000,000
pin วงเวียนใหญ่ เจริญนคร
view 2
area พื้นที่ : 96.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 51-99
image
ขาย
฿48,000,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 2
area พื้นที่ : 126.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
ขาย
฿79,000,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 43
area พื้นที่ : 187.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 2
image
ขาย
฿80,000,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 6
area พื้นที่ : 95 ตร.ว.
image
ขาย
฿46,000,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 23
area พื้นที่ : 125.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 21-50
image
เช่า
฿210,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 10
area พื้นที่ : 161.58 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 11-20
image
ขาย
฿10,900,000
area พื้นที่ : 80.04 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 1-4
image
ขาย
฿21,500,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 8
area พื้นที่ : 105.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 21-50
image
เช่า
Penthouse
฿350,000
area พื้นที่ : 376.80 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 21-50
image
ขาย
฿13,900,000
area พื้นที่ : 20.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 3
floor 3
image
เช่า
฿200,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 10
area พื้นที่ : 76.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 4
floor 3
image
ขาย
฿45,000,000
area พื้นที่ : 48.00 ตร.ว.
room 4
bathroom มากกว่า 5
floor 3
image
ขาย
฿36,000,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 6
area พื้นที่ : 76.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 4
floor 3
image
เช่า
฿150,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 12
area พื้นที่ : 126.82 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
ขาย
฿9,500,000
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
ขาย
฿11,700,000
area พื้นที่ : 57.50 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 11-20
image
ขาย
฿14,400,000
area พื้นที่ : 71.50 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
ขาย
฿20,800,000
area พื้นที่ : 100.50 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 21-50
image
ขาย